วัดพระธาตุปูแจ

สถานที่ท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวแพร่ “วัดพระธาตุปูแจ” วัดเก่าแก่หลายร้อยปี วิวสวยอลังการกว้างขวางถึง 360 องศา

วัดพระธาตุปูแจ วัดที่สำคัญของจังหวัดแพร่ เป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่กว่าหลายร้อยปี กรมศิลปากรจึงได้ขึ้นทะเบียนรับรองให้วัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานแห่งชาติ วัดพระธาตุปูแจ ตั้งอยู่ในบ้านบุญเริง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ถูกสร้างมาตั้งแต่โบราณแล้ว ยังเชื่อกันว่ามีอายุหลายร้อยปี รวมถึงในทุกยุคนั้นเจ้าเมืองนครแพร่หลายพระองค์ก็ได้บูรณปฏิสังขรณ์กันอยู่ตลอดมา จึงทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการพัฒนาอยู่เรื่อยๆ และเป็นวัดสำคัญของเมืองแพร่ อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของ พระธาตุปูแจ โดยเจดีย์จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 4 เมตร สูง 4 เมตร ด้านในบรรจุพระธาตุตาตุ่มข้างขวา หรือ กระดูกข้อเท้าขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ ในทุกๆ วันขึ้น 11-15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี วัดพระธาตุปูแจ จะมีการงานนมัสการพระธาตุปูแจ หรืองานขึ้นพระธาตุ ซึ่งถือเป็นงานประจำปีใหญ่ของที่นี่ สำหรับใครที่มีโอกาสได้เดินทางไปในช่วงปลายฝนต้นหนาว อาจจะมีลุ้นได้เห็นทะเลหมอกปกคลุมบริเวณรอบวัดพระธาตุปูแจแห่งนี้ เป็นวิวสวยอลังการที่หาชมได้ยาก และสามารถมองวิวทิวทัศน์ที่กว้างขวางถึง 360 องศาอีกด้วย

Read More