เที่ยวต่างประเทศ

สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวญี่ปุ่น อุโมงค์คาเมวะ Kameiwa Cave ชมปรากฏการณ์แสงรูปหัวใจ ที่หาชมไม่ได้ง่ายๆ

เที่ยว อุโมงค์คาเมวะ Kameiwa Cave ที่ประเทศญี่ปุ่น ชมแสงรูปหัวใจ ธรรมชาติที่แสนงดงามสร้างสรรค์โดยฝีมือของมนุษย์ บอกเลยว่าหาชมที่ไหนไม่ได้ง่ายๆ ซึ่งเวลาที่สวยที่สุดมีแค่ 2 ครั้งต่อปีเท่านั้น หากใครที่เป็นสายธรรมชาติ ที่นี่ตอบโจทย์สุดๆ อุโมงค์คาเมวะ ที่สวยงามราวธรรมชาติสรรค์สร้าง ในศตวรรษที่ 17 ได้มีการขุดเจาะอุโมงค์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเปิดทางให้น้ำจากแม่น้ำสายหลักที่ไหลมายัง น้ำตกโนมิโสะ ไหลออกสู่พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อใช้ในการเกษตรและปลูกนาข้าวขั้นบันได ปัจจุบัน พื้นที่นั้นก็คือ Oyama Senmaida หนึ่งในพื้นที่การเกษตรสำคัญของจังหวัดชิบะ ไฮไลท์อุโมงค์คาเมวะ คือ ปรากฏการณ์แสงรูปหัวใจ ที่เกิดจากแสงอาทิตย์ในยามเช้าที่ลอดผ่านอุโมงค์และสะท้อนเข้ากับผืนน้ำ แต่ปรากฏการณ์นี้กลับเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ค่อนข้างจำกัด คือจะมีเฉพาะในวันที่กลางวันและกลางคืนเท่ากันเท่านั้น โดยในแต่ละปีจะมีเพียง 2 วันในเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน และที่นี่ยังมีไฮไลท์อื่นให้ชมอีกมายมาย เช่น หิ่งห้อยในช่วงฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม และ ใบไม้เปลี่ยนสี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ที่มา : travel.trueid

Read More
สถานที่ท่องเที่ยว

Hagia Sophia โบสถ์ทรงโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสถาปัตยกรรมยุคไบเซนไทน์

ฮาเกียโซเฟีย (Hagia Sophia) แห่งนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ฮาเกียโซเฟีย เป็นโบราณสถานสำคัญที่สะท้อนถึงความรุ่งเรืองของจักรวรรดิโรมันและจักรวรรดิไบเซนไทน์ ถูกยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลาง และเป็นโบสถ์ทรงโดมที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาเป็นเวลาเกือบพันปี ถึงแม้ด้านนอกของฮาเกียโซเฟีย จะมีสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย เน้นความยิ่งใหญ่ แต่ด้านในกลับตกแต่งด้วยหินอ่อน หินแกรนิต และกระเบื้องโมเสกสีทองเคลือบแก้วรูปไอคอนอย่างวิจิตรบรรจงที่สุด ย้อนกลับไปในสมัยที่อาณาจักรโรมันรุ่งเรืองได้มีการสร้างโบสถ์ฮาเกียโซเฟียเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 360 ในสมัยของ จักรพรรดิคอนสแตนติน (Constantine) ที่ เมืองคอนสแตนติโนเปิล (Constantinople) เมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออก หรือก็คือเมืองอิสตันบูลในปัจจุบัน แต่มหาวิหารขนาดใหญ่ที่เราได้เห็นกันในปัจจุบันนั้นได้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 532 – 537 ในสมัยของจักรพรรดิจัสติเนียน (Justinian) เพื่อเป็นวิหารหลวงสำหรับประกอบพระราชพิธีต่างๆ และยังเป็นที่ประทับของประมุขกรีกออร์โธดอกซ์ด้วย ที่ผ่านมา Hagia Sophia ศาสนสถานสุดยิ่งใหญ่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ ศิลปะวัฒนธรรม และสถานะอยู่หลายต่อหลายครั้งในช่วงเวลากว่า 1,400 ปีที่สร้างมหาวิหาร หรือ มัสยิดแห่งนี้ขึ้นมา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฮาเกียโซเฟียนั้นมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและรูปแบบสถาปัตยกรรมทางฝั่งตะวันตก และขยายมาจนถึงฝั่งตะวันออกได้อย่างแพร่หลาย ที่สำคัญยังเป็นศาสนสถานที่บ่งบอกถึงความศรัทธาและความเชื่ออันยาวนานของศาสนาคริสต์และอิสลามได้เป็นอย่างดี

Read More